Foreign Teachers Orientation and Interaction

1071218 外師師訓與餐敘 - 分組用餐.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 分組用餐.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 簽到.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 簽到.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 撲克牌活動 4.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 撲克牌活動 4.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 撲克牌活動 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 撲克牌活動 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 撲克牌活動 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 撲克牌活動 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 撲克牌活動 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 撲克牌活動 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 影片解說 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 影片解說 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 影片解說 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 影片解說 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 賓果兌獎 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 賓果兌獎 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘-  賓果兌獎 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘- 賓果兌獎 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 賓果 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 賓果 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 開場 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 開場 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 開場 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 開場 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 陳教授專題演講 4.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 陳教授專題演講 4.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 陳教授專題演講 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 陳教授專題演講 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 陳教授專題演講 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 陳教授專題演講 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 陳教授專題演講 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 陳教授專題演講 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 食物 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 食物 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 食物 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 食物 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 食物 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 食物 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 活動看板.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 活動看板.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 南非外師合照 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 南非外師合照 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 南非外師合照 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 南非外師合照 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 取餐.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 取餐.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 投籃活動 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 投籃活動 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 局長 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 局長 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 投籃活動 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 投籃活動 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 局長 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 局長 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 局長 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 局長 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 合作座談 3.jpg

1071218 外師師訓與餐敘 - 合作座談 3.jpg

1071218 外師師訓與餐敘 - 合作座談 2.jpg

1071218 外師師訓與餐敘 - 合作座談 2.jpg

1071218 外師師訓與餐敘 - 外聘講師 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外聘講師 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 合作座談 1.jpg

1071218 外師師訓與餐敘 - 合作座談 1.jpg

1071218 外師師訓與餐敘 - 外聘講師 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外聘講師 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外聘講師 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外聘講師 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師權利義務 4.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師權利義務 4.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師權利義務 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師權利義務 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師權利義務 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師權利義務 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師權利義務 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師權利義務 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 18.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 18.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 17.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 17.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 15.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 15.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 16.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 16.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 14.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 14.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 13.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 13.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 12.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 12.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 11.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 11.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 10.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 10.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 9.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 9.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 8.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 8.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 7.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 7.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 6.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 6.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 5.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 5.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 4.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 4.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師表演 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師互動.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 外師互動.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 午餐 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 午餐 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 午餐 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 午餐 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 大合照 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 大合照 2.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 大合照 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 大合照 3.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 大合照 1.JPG

1071218 外師師訓與餐敘 - 大合照 1.JPG

 

Teaching Observation Workshop

新埔國小觀議課 (30).jpg

新埔國小觀議課 (30).jpg

新埔國小觀議課 (29).jpg

新埔國小觀議課 (29).jpg

新埔國小觀議課 (28).JPG

新埔國小觀議課 (28).JPG

新埔國小觀議課 (27).jpg

新埔國小觀議課 (27).jpg

新埔國小觀議課 (23).JPG

新埔國小觀議課 (23).JPG

新埔國小觀議課 (26).JPG

新埔國小觀議課 (26).JPG

新埔國小觀議課 (25).JPG

新埔國小觀議課 (25).JPG

新埔國小觀議課 (24).JPG

新埔國小觀議課 (24).JPG

新埔國小觀議課 (22).jpg

新埔國小觀議課 (22).jpg

新埔國小觀議課 (21).jpg

新埔國小觀議課 (21).jpg

新埔國小觀議課 (20).JPG

新埔國小觀議課 (20).JPG

新埔國小觀議課 (19).JPG

新埔國小觀議課 (19).JPG

新埔國小觀議課 (18).JPG

新埔國小觀議課 (18).JPG

新埔國小觀議課 (17).jpg

新埔國小觀議課 (17).jpg

新埔國小觀議課 (16).jpg

新埔國小觀議課 (16).jpg

新埔國小觀議課 (14).jpg

新埔國小觀議課 (14).jpg

新埔國小觀議課 (15).jpg

新埔國小觀議課 (15).jpg

新埔國小觀議課 (13).jpg

新埔國小觀議課 (13).jpg

新埔國小觀議課 (12).jpg

新埔國小觀議課 (12).jpg

新埔國小觀議課 (11).jpg

新埔國小觀議課 (11).jpg

新埔國小觀議課 (10).jpg

新埔國小觀議課 (10).jpg

新埔國小觀議課 (9).jpg

新埔國小觀議課 (9).jpg

新埔國小觀議課 (8).JPG

新埔國小觀議課 (8).JPG

新埔國小觀議課 (7).JPG

新埔國小觀議課 (7).JPG

新埔國小觀議課 (6).JPG

新埔國小觀議課 (6).JPG

新埔國小觀議課 (5).JPG

新埔國小觀議課 (5).JPG

新埔國小觀議課 (4).JPG

新埔國小觀議課 (4).JPG

新埔國小觀議課 (3).JPG

新埔國小觀議課 (3).JPG

新埔國小觀議課 (2).JPG

新埔國小觀議課 (2).JPG

新埔國小觀議課 (1).JPG

新埔國小觀議課 (1).JPG

新埔國小觀議課 (162).JPG

新埔國小觀議課 (162).JPG

新埔國小觀議課 (161).JPG

新埔國小觀議課 (161).JPG

新埔國小觀議課 (160).JPG

新埔國小觀議課 (160).JPG

新埔國小觀議課 (159).JPG

新埔國小觀議課 (159).JPG

新埔國小觀議課 (158).JPG

新埔國小觀議課 (158).JPG

新埔國小觀議課 (157).JPG

新埔國小觀議課 (157).JPG

新埔國小觀議課 (156).JPG

新埔國小觀議課 (156).JPG

新埔國小觀議課 (155).JPG

新埔國小觀議課 (155).JPG

新埔國小觀議課 (154).JPG

新埔國小觀議課 (154).JPG

新埔國小觀議課 (153).JPG

新埔國小觀議課 (153).JPG

新埔國小觀議課 (152).JPG

新埔國小觀議課 (152).JPG

新埔國小觀議課 (151).JPG

新埔國小觀議課 (151).JPG

新埔國小觀議課 (150).JPG

新埔國小觀議課 (150).JPG

新埔國小觀議課 (149).JPG

新埔國小觀議課 (149).JPG

新埔國小觀議課 (148).JPG

新埔國小觀議課 (148).JPG

新埔國小觀議課 (147).JPG

新埔國小觀議課 (147).JPG

新埔國小觀議課 (146).JPG

新埔國小觀議課 (146).JPG

新埔國小觀議課 (145).JPG

新埔國小觀議課 (145).JPG

新埔國小觀議課 (143).JPG

新埔國小觀議課 (143).JPG

新埔國小觀議課 (144).JPG

新埔國小觀議課 (144).JPG

新埔國小觀議課 (142).JPG

新埔國小觀議課 (142).JPG

新埔國小觀議課 (141).JPG

新埔國小觀議課 (141).JPG

新埔國小觀議課 (140).JPG

新埔國小觀議課 (140).JPG

新埔國小觀議課 (138).JPG

新埔國小觀議課 (138).JPG

新埔國小觀議課 (139).JPG

新埔國小觀議課 (139).JPG

新埔國小觀議課 (137).JPG

新埔國小觀議課 (137).JPG

新埔國小觀議課 (136).JPG

新埔國小觀議課 (136).JPG

新埔國小觀議課 (135).JPG

新埔國小觀議課 (135).JPG

新埔國小觀議課 (133).JPG

新埔國小觀議課 (133).JPG

新埔國小觀議課 (134).JPG

新埔國小觀議課 (134).JPG

新埔國小觀議課 (132).JPG

新埔國小觀議課 (132).JPG

新埔國小觀議課 (131).JPG

新埔國小觀議課 (131).JPG

新埔國小觀議課 (130).JPG

新埔國小觀議課 (130).JPG

新埔國小觀議課 (129).JPG

新埔國小觀議課 (129).JPG

新埔國小觀議課 (128).JPG

新埔國小觀議課 (128).JPG

新埔國小觀議課 (127).JPG

新埔國小觀議課 (127).JPG

新埔國小觀議課 (126).JPG

新埔國小觀議課 (126).JPG

新埔國小觀議課 (125).JPG

新埔國小觀議課 (125).JPG

新埔國小觀議課 (124).JPG

新埔國小觀議課 (124).JPG

新埔國小觀議課 (123).JPG

新埔國小觀議課 (123).JPG

新埔國小觀議課 (122).JPG

新埔國小觀議課 (122).JPG

新埔國小觀議課 (121).JPG

新埔國小觀議課 (121).JPG

新埔國小觀議課 (120).JPG

新埔國小觀議課 (120).JPG

新埔國小觀議課 (119).JPG

新埔國小觀議課 (119).JPG

新埔國小觀議課 (118).JPG

新埔國小觀議課 (118).JPG

新埔國小觀議課 (117).JPG

新埔國小觀議課 (117).JPG

新埔國小觀議課 (106).JPG

新埔國小觀議課 (106).JPG

新埔國小觀議課 (114).JPG

新埔國小觀議課 (114).JPG

新埔國小觀議課 (116).JPG

新埔國小觀議課 (116).JPG

新埔國小觀議課 (115).JPG

新埔國小觀議課 (115).JPG

新埔國小觀議課 (113).JPG

新埔國小觀議課 (113).JPG

新埔國小觀議課 (112).JPG

新埔國小觀議課 (112).JPG

新埔國小觀議課 (111).JPG

新埔國小觀議課 (111).JPG

新埔國小觀議課 (110).JPG

新埔國小觀議課 (110).JPG

新埔國小觀議課 (109).JPG

新埔國小觀議課 (109).JPG

新埔國小觀議課 (108).JPG

新埔國小觀議課 (108).JPG

新埔國小觀議課 (107).JPG

新埔國小觀議課 (107).JPG

新埔國小觀議課 (105).JPG

新埔國小觀議課 (105).JPG

新埔國小觀議課 (104).JPG

新埔國小觀議課 (104).JPG

新埔國小觀議課 (103).JPG

新埔國小觀議課 (103).JPG

新埔國小觀議課 (102).JPG

新埔國小觀議課 (102).JPG

新埔國小觀議課 (101).JPG

新埔國小觀議課 (101).JPG

新埔國小觀議課 (100).JPG

新埔國小觀議課 (100).JPG

新埔國小觀議課 (99).JPG

新埔國小觀議課 (99).JPG

新埔國小觀議課 (98).JPG

新埔國小觀議課 (98).JPG

新埔國小觀議課 (97).JPG

新埔國小觀議課 (97).JPG

新埔國小觀議課 (96).JPG

新埔國小觀議課 (96).JPG

新埔國小觀議課 (95).JPG

新埔國小觀議課 (95).JPG

新埔國小觀議課 (94).JPG

新埔國小觀議課 (94).JPG

新埔國小觀議課 (93).JPG

新埔國小觀議課 (93).JPG

新埔國小觀議課 (92).JPG

新埔國小觀議課 (92).JPG

新埔國小觀議課 (91).JPG

新埔國小觀議課 (91).JPG

新埔國小觀議課 (90).JPG

新埔國小觀議課 (90).JPG

新埔國小觀議課 (88).JPG

新埔國小觀議課 (88).JPG

新埔國小觀議課 (89).JPG

新埔國小觀議課 (89).JPG

新埔國小觀議課 (87).JPG

新埔國小觀議課 (87).JPG

新埔國小觀議課 (86).JPG

新埔國小觀議課 (86).JPG

新埔國小觀議課 (85).JPG

新埔國小觀議課 (85).JPG

新埔國小觀議課 (84).JPG

新埔國小觀議課 (84).JPG

新埔國小觀議課 (82).JPG

新埔國小觀議課 (82).JPG

新埔國小觀議課 (83).JPG

新埔國小觀議課 (83).JPG

新埔國小觀議課 (81).JPG

新埔國小觀議課 (81).JPG

新埔國小觀議課 (80).JPG

新埔國小觀議課 (80).JPG

新埔國小觀議課 (76).JPG

新埔國小觀議課 (76).JPG

新埔國小觀議課 (79).JPG

新埔國小觀議課 (79).JPG

新埔國小觀議課 (78).JPG

新埔國小觀議課 (78).JPG

新埔國小觀議課 (74).JPG

新埔國小觀議課 (74).JPG

新埔國小觀議課 (77).JPG

新埔國小觀議課 (77).JPG

新埔國小觀議課 (73).JPG

新埔國小觀議課 (73).JPG

新埔國小觀議課 (75).JPG

新埔國小觀議課 (75).JPG

新埔國小觀議課 (72).JPG

新埔國小觀議課 (72).JPG

新埔國小觀議課 (71).JPG

新埔國小觀議課 (71).JPG

新埔國小觀議課 (70).JPG

新埔國小觀議課 (70).JPG

新埔國小觀議課 (69).JPG

新埔國小觀議課 (69).JPG

新埔國小觀議課 (68).JPG

新埔國小觀議課 (68).JPG

新埔國小觀議課 (67).jpg

新埔國小觀議課 (67).jpg

新埔國小觀議課 (66).JPG

新埔國小觀議課 (66).JPG

新埔國小觀議課 (65).JPG

新埔國小觀議課 (65).JPG

新埔國小觀議課 (64).JPG

新埔國小觀議課 (64).JPG

新埔國小觀議課 (63).JPG

新埔國小觀議課 (63).JPG

新埔國小觀議課 (62).JPG

新埔國小觀議課 (62).JPG

新埔國小觀議課 (61).jpg

新埔國小觀議課 (61).jpg

新埔國小觀議課 (60).JPG

新埔國小觀議課 (60).JPG

新埔國小觀議課 (59).JPG

新埔國小觀議課 (59).JPG

新埔國小觀議課 (58).jpg

新埔國小觀議課 (58).jpg

新埔國小觀議課 (57).JPG

新埔國小觀議課 (57).JPG

新埔國小觀議課 (56).JPG

新埔國小觀議課 (56).JPG

新埔國小觀議課 (55).jpg

新埔國小觀議課 (55).jpg

新埔國小觀議課 (54).JPG

新埔國小觀議課 (54).JPG

新埔國小觀議課 (53).JPG

新埔國小觀議課 (53).JPG

新埔國小觀議課 (52).jpg

新埔國小觀議課 (52).jpg

新埔國小觀議課 (51).JPG

新埔國小觀議課 (51).JPG

新埔國小觀議課 (50).JPG

新埔國小觀議課 (50).JPG

新埔國小觀議課 (47).JPG

新埔國小觀議課 (47).JPG

新埔國小觀議課 (49).JPG

新埔國小觀議課 (49).JPG

新埔國小觀議課 (48).jpg

新埔國小觀議課 (48).jpg

新埔國小觀議課 (46).jpg

新埔國小觀議課 (46).jpg

新埔國小觀議課 (45).JPG

新埔國小觀議課 (45).JPG

新埔國小觀議課 (44).jpg

新埔國小觀議課 (44).jpg

新埔國小觀議課 (43).JPG

新埔國小觀議課 (43).JPG

新埔國小觀議課 (42).JPG

新埔國小觀議課 (42).JPG

新埔國小觀議課 (41).jpg

新埔國小觀議課 (41).jpg

新埔國小觀議課 (40).JPG

新埔國小觀議課 (40).JPG

新埔國小觀議課 (39).JPG

新埔國小觀議課 (39).JPG

新埔國小觀議課 (38).JPG

新埔國小觀議課 (38).JPG

新埔國小觀議課 (37).JPG

新埔國小觀議課 (37).JPG

新埔國小觀議課 (36).JPG

新埔國小觀議課 (36).JPG

新埔國小觀議課 (35).JPG

新埔國小觀議課 (35).JPG

新埔國小觀議課 (31).JPG

新埔國小觀議課 (31).JPG

新埔國小觀議課 (32).JPG

新埔國小觀議課 (32).JPG

新埔國小觀議課 (33).jpg

新埔國小觀議課 (33).jpg

新埔國小觀議課 (34).JPG

新埔國小觀議課 (34).JPG

光明國中觀議課 (66).JPG

光明國中觀議課 (66).JPG

光明國中觀議課 (64).JPG

光明國中觀議課 (64).JPG

光明國中觀議課 (65).JPG

光明國中觀議課 (65).JPG

光明國中觀議課 (63).JPG

光明國中觀議課 (63).JPG

光明國中觀議課 (62).JPG

光明國中觀議課 (62).JPG

光明國中觀議課 (61).JPG

光明國中觀議課 (61).JPG

光明國中觀議課 (60).JPG

光明國中觀議課 (60).JPG

光明國中觀議課 (59).JPG

光明國中觀議課 (59).JPG

光明國中觀議課 (58).JPG

光明國中觀議課 (58).JPG

光明國中觀議課 (57).JPG

光明國中觀議課 (57).JPG

光明國中觀議課 (56).JPG

光明國中觀議課 (56).JPG

光明國中觀議課 (55).JPG

光明國中觀議課 (55).JPG

光明國中觀議課 (54).JPG

光明國中觀議課 (54).JPG

光明國中觀議課 (53).JPG

光明國中觀議課 (53).JPG

光明國中觀議課 (52).JPG

光明國中觀議課 (52).JPG

光明國中觀議課 (51).JPG

光明國中觀議課 (51).JPG

光明國中觀議課 (50).JPG

光明國中觀議課 (50).JPG

光明國中觀議課 (49).JPG

光明國中觀議課 (49).JPG

光明國中觀議課 (48).JPG

光明國中觀議課 (48).JPG

光明國中觀議課 (47).JPG

光明國中觀議課 (47).JPG

光明國中觀議課 (46).JPG

光明國中觀議課 (46).JPG

光明國中觀議課 (44).JPG

光明國中觀議課 (44).JPG

光明國中觀議課 (45).JPG

光明國中觀議課 (45).JPG

光明國中觀議課 (43).JPG

光明國中觀議課 (43).JPG

光明國中觀議課 (42).JPG

光明國中觀議課 (42).JPG

光明國中觀議課 (40).JPG

光明國中觀議課 (40).JPG

光明國中觀議課 (41).JPG

光明國中觀議課 (41).JPG

光明國中觀議課 (39).JPG

光明國中觀議課 (39).JPG

光明國中觀議課 (35).JPG

光明國中觀議課 (35).JPG

光明國中觀議課 (38).JPG

光明國中觀議課 (38).JPG

光明國中觀議課 (37).JPG

光明國中觀議課 (37).JPG

光明國中觀議課 (36).JPG

光明國中觀議課 (36).JPG

光明國中觀議課 (34).JPG

光明國中觀議課 (34).JPG

光明國中觀議課 (33).JPG

光明國中觀議課 (33).JPG

光明國中觀議課 (32).JPG

光明國中觀議課 (32).JPG

光明國中觀議課 (31).JPG

光明國中觀議課 (31).JPG

光明國中觀議課 (30).JPG

光明國中觀議課 (30).JPG

光明國中觀議課 (29).JPG

光明國中觀議課 (29).JPG

光明國中觀議課 (28).JPG

光明國中觀議課 (28).JPG

光明國中觀議課 (27).JPG

光明國中觀議課 (27).JPG

光明國中觀議課 (26).JPG

光明國中觀議課 (26).JPG

光明國中觀議課 (25).JPG

光明國中觀議課 (25).JPG

光明國中觀議課 (24).JPG

光明國中觀議課 (24).JPG

光明國中觀議課 (23).JPG

光明國中觀議課 (23).JPG

光明國中觀議課 (22).JPG

光明國中觀議課 (22).JPG

光明國中觀議課 (21).JPG

光明國中觀議課 (21).JPG

光明國中觀議課 (20).JPG

光明國中觀議課 (20).JPG

光明國中觀議課 (19).JPG

光明國中觀議課 (19).JPG

光明國中觀議課 (18).JPG

光明國中觀議課 (18).JPG

光明國中觀議課 (17).JPG

光明國中觀議課 (17).JPG

光明國中觀議課 (16).JPG

光明國中觀議課 (16).JPG

光明國中觀議課 (15).JPG

光明國中觀議課 (15).JPG

光明國中觀議課 (14).JPG

光明國中觀議課 (14).JPG

光明國中觀議課 (13).JPG

光明國中觀議課 (13).JPG

光明國中觀議課 (12).JPG

光明國中觀議課 (12).JPG

光明國中觀議課 (11).JPG

光明國中觀議課 (11).JPG

光明國中觀議課 (9).JPG

光明國中觀議課 (9).JPG

光明國中觀議課 (10).JPG

光明國中觀議課 (10).JPG

光明國中觀議課 (8).JPG

光明國中觀議課 (8).JPG

光明國中觀議課 (7).JPG

光明國中觀議課 (7).JPG

光明國中觀議課 (6).JPG

光明國中觀議課 (6).JPG

光明國中觀議課 (5).JPG

光明國中觀議課 (5).JPG

光明國中觀議課 (4).JPG

光明國中觀議課 (4).JPG

光明國中觀議課 (3).JPG

光明國中觀議課 (3).JPG

光明國中觀議課 (2).JPG

光明國中觀議課 (2).JPG

光明國中觀議課 (1).JPG

光明國中觀議課 (1).JPG

光明國中觀議課 (94).JPG

光明國中觀議課 (94).JPG

光明國中觀議課 (93).JPG

光明國中觀議課 (93).JPG

光明國中觀議課 (92).JPG

光明國中觀議課 (92).JPG

光明國中觀議課 (91).JPG

光明國中觀議課 (91).JPG

光明國中觀議課 (90).JPG

光明國中觀議課 (90).JPG

光明國中觀議課 (89).JPG

光明國中觀議課 (89).JPG

光明國中觀議課 (88).JPG

光明國中觀議課 (88).JPG

光明國中觀議課 (86).JPG

光明國中觀議課 (86).JPG

光明國中觀議課 (87).JPG

光明國中觀議課 (87).JPG

光明國中觀議課 (85).JPG

光明國中觀議課 (85).JPG

光明國中觀議課 (84).JPG

光明國中觀議課 (84).JPG

光明國中觀議課 (83).JPG

光明國中觀議課 (83).JPG

光明國中觀議課 (81).JPG

光明國中觀議課 (81).JPG

光明國中觀議課 (82).JPG

光明國中觀議課 (82).JPG

光明國中觀議課 (80).JPG

光明國中觀議課 (80).JPG

光明國中觀議課 (79).JPG

光明國中觀議課 (79).JPG

光明國中觀議課 (78).JPG

光明國中觀議課 (78).JPG

光明國中觀議課 (76).JPG

光明國中觀議課 (76).JPG

光明國中觀議課 (75).JPG

光明國中觀議課 (75).JPG

光明國中觀議課 (77).JPG

光明國中觀議課 (77).JPG

光明國中觀議課 (72).JPG

光明國中觀議課 (72).JPG

光明國中觀議課 (74).JPG

光明國中觀議課 (74).JPG

光明國中觀議課 (71).JPG

光明國中觀議課 (71).JPG

光明國中觀議課 (73).JPG

光明國中觀議課 (73).JPG

光明國中觀議課 (70).JPG

光明國中觀議課 (70).JPG

光明國中觀議課 (68).JPG

光明國中觀議課 (68).JPG

光明國中觀議課 (69).JPG

光明國中觀議課 (69).JPG

光明國中觀議課 (67).JPG

光明國中觀議課 (67).JPG